CLIConstrucción - La comunidad online del mundo de la construcción.

CLIConstrucción
Cr. Roger de Belfort, 44,
43202 Reus
España
Teléfono 606 123 248 - 977 000 394
Correo electrónico: mmarin@climatic.cat
Página web: http://www.climatic.cat

Actividad profesional

INSTALACIONES

Descripción

Climatizació, Refrigeració, Ventilació.

Curriculum Vitae

ASEPEYO

Tarragona

Renovació dels equips de climatització, Total: 72,5 Kw. Instal.lació de recuperadors de calor amb pre-filtres d'aire, aportació-extracció. Instal.lació dels conductes de tots els equips anteriors, 630m2.

Archiu Históric

Barcelona

Instalació de conductes de fibra de vidre per al recuperador de calor i aportació-extracció de les sales, 360m2

Clínica dental DENTIX

Reus

Instal.lació de 2 sistemes VRV de HITACHI, Unit. Ext: RAS-8HNPE, RAS-12HNP, Unit. Int: 8 split, 3 cassetts, 1 conduct. Instal.lació de sistemes per la extracció-aportació d'aire (S&P), caixes amb filtres IDA2-ODA3 Instal.lació de conductes, 210m2